Lid worden is leuk

Lid zijn van een watersportvereniging is leuk. Je ontmoet medewatersporters, je kunt kennis delen en je kunt deelnemen aan verenigingsactiviteiten.

Het biedt ook voordelen, want leden helpen leden, je bent meteen lid van het Watersportverbond, je bent welkom in het clubhuis waar de tarieven voor leden gunstig zijn en je kunt eventueel een ligplaats huren. Dat laatste is overigens maar beperkt mogelijk. De wachtlijst is lang en mensen van buiten Ermelo kunnen we nauwelijks ruimte bieden aan onze steigers. Maar er blijft nog genoeg over dat de moeite van het lidmaatschap waard is.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Otte Brunsting (ofni.[antispam].@wsvermelo.nl)

Voor nieuwe leden is er een informatieblad (Voorwaarden leden) beschikbaar en hieronder vindt u het aanmeldingsformulier. 

AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende,

meld zich hierbij aan, overeenkomstig de statuten, als lid,cq jeuglid, sympathisant van WSV Ermelo te Ermelo.

Indien u ook een ligplaats wenst, vul dan het volgende in.

Zij/hij verklaart:

- Het verschuldigde contributiegeld te hebben overgemaakt op onderstaande rekening van de vereniging WSV Ermelo

- Dat de boot zijn of haar eigendom is en minimaal WA verzekerd is als deze, na toewijzing van een ligplaats, in de haven wordt afgemeerd

- Zich te houden aan de bepalingen zoals deze zijn verwoord in de Statuten, Huishoudelijk- en Havenreglement (deze treft u aan op onze website www.wsvermelo.nl)

- De Nieuwsbrief per email wenst te ontvangen over het wel en wee van de vereniging.

 

HET CONTRIBUTIE BEDRAG OVER TE MAKEN OP
BANKREKENING : NL20 INGB 0003 3682 76


WSV Ermelo voldoet aan de bepalingen gesteld door de stichting Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden beschermd. Op onze website is de privacy policy (privésfeer beleid) geplaatst.
Zie www.wsvermelo.nl onder hoofdmenu>download>regelgeving. Toegang naar de privacy policy is zichtbaar.

Beveiligingscode Beveiligingscode