Nieuwsbericht April 2023

Geplaatst op 07-04-2023  -  Categorie: Algemeen

 

 

wiert-omta

 

Nieuwsbrief

De watersportvereniging Ermelo bestaat vijftig jaar. Een jubileum om bij stil te staan en te vieren. Dat gaan we doen. Voor de vaardag van 10 juni hebben zich 70 personen aangemeld. Dat is hele grote en mooie groep. Het bestuur is blij dat zoveel leden en partners meegaan. Dat is op zich al een garantie voor een mooie dag. In september doen we het nog een keer dunnetjes over met een receptie voor leden en genodigden.

Vijftig jaar is een hele tijd en als je dan kunt zeggen dat de vereniging er goed voor staat, is dat een extra reden om blij te zijn maar vooral ook actief te blijven om de vereniging goed en actief te houden. De eerste aanzet is daartoe al gegeven met een geweldige inzet van vrijwilligers op de schoonmaakdagen. Steigers, clubhuis en omgeving, het ziet er allemaal pico bello uit. Hulde voor allen die hebben bijgedragen. Mick en Dick hebben nieuwe ledverlichting aangebracht. Dat geeft heel prettig licht en is goed voor de kas. Wat nog resteert is de noodzaak het clubhuis te schilderen. Het bestuur gaat daarmee aan de slag.

In de ALV van november 2022 kon het bestuur nog niets zeggen over de tarieven voor komend seizoen. Wel is aangegeven dat de tarieven waarschijnlijk behoorlijk zullen stijgen. Nu weten we meer en de tarieven gaan dus behoorlijk omhoog. We moeten rekening houden met 11,5 procent. Op de ALV van 28 april zal nadere toelichting volgen. Als leden zullen we dat moeten accepteren. Het is ook gelet op alle prijsstijgingen geen echte verrassing.

Al eerder hebben we gemeld dat de snelheid van betaling door de leden niet altijd hoog is. De betalingstermijn wordt regelmatig overschreden. Dat is niet goed voor de liquiditeit en het is voor de penningmeester extra werk. We gaan er vooralsnog vanuit dat het slordigheid of vergeetachtigheid is. Het verzoek blijft er wel op te letten. Door de prijsstijgingen zal ook de begroting aangepast moeten worden. Niet veel gelukkig, maar genoeg om het te melden in de ALV. Het betekent ook dat de rekeningen voor liggelden later verstuurd worden en de betalingen dus ook later binnenkomen. Een extra reden om vlot te betalen.

De elektrakast op de F-steiger is geplaatst en de meterstanden van alle elektra is opgenomen. Degenen die deze winter stroom gebruikt hebben, krijgen daar dus nog een rekening voor. Een advies van het bestuur gebruik de mogelijkheid de eigen blauwe stroomkastjes af te sluiten met een eigen slot.

De door het bestuur uitgezette enquête is door 38 leden ingevuld. Dat is een behoorlijk aantal en daarom denken wij voldoende representatieve info verzameld te hebben. Op de ALV van 28 april zal daar ruime aandacht aan worden besteed. De evenementen commissie is al bezig daar deels invulling aan te geven. De eerste activiteit is al op 21 april. Dick Boll zal dan een tweetal films vertonen over Ermelo.

Er is ook een activiteit die niet doorgaat en dat is het Jeugdzeilen. Het is niet gelukt mensen te vinden die willen coördineren of assisteren. Jammer. Een mooie activiteit van onze vereniging valt stil.

 Als Watersportvereniging Ermelo liggen we aan de Randmeren. Wolderwijd en Nuldernauw liggen het dichtstbij. Maar ook andere delen worden door ons bevaren. We willen graag dat het kan en blijft kunnen. Het Watersportverbond doet zijn uiterste best om de recreatievaart optimaal te laten functioneren. Daar hebben ze menskracht en vrijwilligers voor nodig. Voor iemand die de watersport ter harte gaat, kan dat een mooie rol zijn en zeker als je een actieve watersporter bent en graag iets verder wilt kijken. Het Watersportverbond is op zoek naar mensen die dit graag willen invullen. Vooral ook omdat de regio nu slecht bezet is. Voor meer informatie zie onderstaande link.

https://www.watersportverbond.nl/over-ons/vacatures/vrijwilligers/belangenbehartigers-in-de-regio/vacature-regioteam-randmeren/

Tot slot de oproep de ALV van 28 april te bezoeken. Belangrijk voor de vereniging en heel plezierig voor onszelf. Goede sfeer en betrokkenheid brengt ons verder in de komende vijftig jaar.

Wiert Omta

Voorzitter Watersportvereniging Ermelo