Nieuwsbericht Januari 2023

Geplaatst op 07-01-2023  -  Categorie: Algemeen

 

 

wiert-omta

Nieuwsbrief

Bestuur

De decembervergadering van onze Watersportvereniging begon met het verwelkomen van Raymond Viset en Wim Soet als nieuwe bestuursleden. In de vergadering is afgesproken conform wat op de ALV al is aangegeven dat Raymond Viset de ledenadministratie doet en Wim Soet het penningmeesterschap van Meindert de Jong overneemt. Meindert treedt dan af in de ALV van april 2023.

Op de bar van ons clubhuis heeft al sinds jaren het reddingsbootje van de KNRM gestaan. Het bootje is ook een tijdje weggeweest. Nu is het weer terug op de plek waar het hoort. Het bootje is bedoeld voor een grote of kleine gift aan de KNRM. Een mooi voorbeeld is om eventueel wisselgeld in het bootje te stoppen. In de boot bleek toch nog 30 euro te zitten. Het bestuur heeft besloten die samen met de jaarlijkse gift aan de KNRM te schenken.

De rekeningen voor gebruik elektriciteit zijn verstuurd. Als je luistert naar allerlei verhalen zou het zo kunnen zijn dat het huidige tarief nog een laag tarief is. Hopelijk blijft dat zo maar de ontwikkelingen op de energiemarkt dwingen ons zuinig te zijn met energie.

Af en toe bereikt ons het verzoek of ook partners de berichten van de WSV Ermelo nieuwsberichten en ander mailverkeer rechtstreeks kunnen ontvangen en niet via het lid van de vereniging in het gezin. Dat kan nu. Als betrokken zich meldt bij de secretaris (siraterces.[antispam].@wsvermelo.nl)  dan wordt hij/zij opgenomen in de lijst met adressen.

Haven en clubhuis

Na de verwerking van de oktoberlijst is duidelijk geworden dat de haven ook komende zomer vol ligt. Dat geeft een goed gevoel. Een soort eerste signaal dat het een mooi vaarseizoen zou kunnen worden.

Op de ALV is gevraagd naar de mogelijkheid van fietsenstalling bij de opgang naar de steigers. Jachthaven Strand Horst heeft toegezegd dat te gaan verzorgen.

Het bestuur heeft besloten alle lampen in en buiten het clubhuis te vervangen door ledverlichting. De investering kunnen we ruim dekken uit de reserve clubhuis. Leden van de vereniging hebben het voorwerk gedaan en zullen ook de uitvoering ter hand nemen. Dat betekent op termijn een besparing en ledverlichting is sowieso prettig licht.

Jeugdzeilen

Nu Wim Soet is toegetreden tot het bestuur en hij het coördineren van het Jeugdzeilen graag aan anderen overdraagt, is het bestuur op zoek naar leden die het leuk vinden om jongelui van acht tot twaalf jaar “wegwijs” te maken op het water en ze het plezier van zeilen te laten beleven. Het is geweldig om die blijde gezichten te zien als ze terugkomen van een avond op het water. We hebben als vereniging de mogelijkheden en de faciliteiten om dit voort te zetten. Als er interesse zit kun je je melden bij het bestuur. Belangrijk om te weten is dat de desbetreffende persoon geen lid van onze vereniging hoeft te zijn.

Activiteiten

Tot slot nog twee aankondigingen. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden van 15.00 uur tot 18.00 uur op zaterdag 7 januari. De traditionele Oranjetocht vindt ook weer plaats in het nieuwe jaar en wel op 28 januari. Op de website of via mailbericht wordt nadere informatie verstrekt.

Email en telefoonnummers

We hebben ontdekt dat ongeveer een kwart van de leden de toegezonden nieuwsbrieven en activiteiten niet openen. Dit kan o.a. gebeuren doordat de opgegeven emailadressen in de loop der tijd zijn veranderd. Omdat wij ivm privacy niet kunnen zien wie het niet opent, willen we u vragen uw emailadres , maar ook het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor het geval we u moeten bellen als er iets is, te sturen naar eitartsinimda.[antispam].@wsvermelo.nl .

Groet

Namens het bestuur wens ik iedereen goede en fijne Kerstdagen een mooie en gezellige jaarwisseling en graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari.

Wiert Omta, voorzitter Watersportvereniging Ermelo.