Nieuwsbericht Januari 2023

Geplaatst op 07-01-2023  -  Categorie: Algemeen

 

 

wiert-omta

Nieuwsbrief

Woensdag 4 januari was er de eerste vergadering van het bestuur in het nieuwe jaar. Als leden van het bestuur hebben we elkaar een goed en gezond jaar toegewenst. Dat wensen we natuurlijk al onze leden eveneens toe, een mooi jaar met heel veel vaarplezier. Op de nieuwjaarreceptie van zaterdag 7 januari kunnen we gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden. Deze nieuwsbrief kruist mogelijk de mail met de uitnodiging. Voor alle duidelijkheid de receptie is van 15.00 uur tot 18.00 uur in ons clubhuis.

 

Bestuur

De penningmeester laste een mooi moment in met de overhandiging van de sleutel van het KNRM-bootje aan de nieuwe penningmeester Wim Soet. Het bootje staat op de bar. Een gift is welkom en aan het einde van het jaar wordt het ingezamelde bedrag overgemaakt naar de KNRM.

Meindert de Jong had als penningmeester ook een minder leuk bericht. Van de 106 verzonden facturen voor winterliggeld en elektra waren na dertig dagen 27 nog niet betaald. Dat is toch wel erg veel. We gaan niet uit van kwade wil. Meestal zal het vergeten zijn. Het geeft wel extra werk en gedoe. Herinneringen sturen en nabellen. Een dringende oproep aan de leden is met het betalen van de rekeningen zorgvuldiger om te gaan. Wel is het zo dat leden die problemen hebben met de betalingen in overleg met de penningmeester een betalingsregeling kunnen treffen. Het bestuur hoopt echter dat het niet hoeft en iedereen op tijd kan en wil betalen.

 

Het bestuur heeft via de secretaris en webmaster Rob Viset uitgebreid kennis genomen van ons nieuwe computerprogramma. Het is nu operationeel. Het bestuur is van mening dat we met dit programma de gehele organisatie van ledenbeheer, administratie, ligplaatsen, website, communicatie en archivering heel goed op orde  hebben. Het is wel een stevige klus geweest. Otte Brunsting heeft voor de opstart veel werk verzet waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn. Het is nu de taak van de secretaris om het verder in onze vereniging te vervolmaken. Dat gaat zeker lukken. Goed dat we deze keuze gemaakt hebben.

 

Jeugdzeilen

In eerdere nieuwsbrieven is al gemeld dat het jeugdzeilen ook dit jaar weer gaat plaatsvinden. De beide instructeurs zijn weer bereid gevonden met de kinderen het water op te gaan. We missen nog een of meer personen die de coördinatie willen oppakken. Wim Soet heeft aangegeven te zullen stoppen. Het zou mooi zijn als een paar leden het willen overnemen. Wim is uiteraard bereid toelichting te geven en wil meehelpen met overdracht en opstart. Als je het leuk vindt om meerdere keren per jaar blije kindergezichten te zien  dan is dit wat voor jou.

 

Havenaangelegenheden

Via de mail hebben we reeds gemeld dat er door leden van onze vereniging huisvuil en andere zaken wordt gestort in de afvalcontainers van Jachthaven Strand Horst. Dat mag niet en het is wat het bestuur betreft strafbaar. De containers op de haven zijn bedoeld voor afval wat van de boot komt en niet voor overig afval. De dader is aangesproken. Laten we er voor zorgen dat het niet meer voorkomt.

 

50 jaar Watersportvereniging Ermelo

De Watersportvereniging Ermelo bestaat in 2023 vijftig jaar en dat willen we vieren. De officiële datum is 27 maart. Een datum om bij stil te staan. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog de vraag. Het bestuur is bezig een commissie te formeren die het verzoek krijgt ergens in het jaar een mooie dag te organiseren. Een dag waarop we zullen vieren dat we met onze vereniging al vijftig jaar genieten van de watersport. Zodra de commissie is gevormd en van start gaat zullen we meer horen. Mocht een van de leden ideeën hebben of wil meewerken dan horen we dat graag.

 

Tot slot

Tot slot nogmaals namens het bestuur allen een goed en gezond 2023 toegewenst. Met een mooi vaarseizoen, sfeer en gezelligheid en mogelijk een mooi feest rond ons 50-jarig bestaan.

 

Wiert Omta, voorzitter Watersportvereniging Ermelo.