Nieuwsbericht Maart 2023

Geplaatst op 05-03-2023  -  Categorie: Algemeen

 

 

wiert-omta

 

Nieuwsbrief

 

Op de eerste dag van de meteorologische lente was het met een noordenwind nog koud op de haven. In het clubhuis was het warm. Een goede plek om de bestuursvergadering van maart te houden.

 

Het eerste onderwerp wat besproken was de tussenstand van de gehouden enquête. Een veertigtal leden hebben die ingevuld en opgestuurd. Dat is een behoorlijke respons. De termijn van invullen van de enquête is verlengd met twee weken. Dus het invullen kan nog. Heel veel ideeën zijn door de leden aangedragen voor te houden activiteiten. Er zijn een viertal thema’s te onderscheiden. Samen varen, techniek en onderhoud, kennis van vaaromgeving en vaarreglementen en tot slot gezellige bijeenkomst met diverse invullingen. Het bestuur is blij met de ideeën en de evenementen commissie gaat er mee aan de slag. Op de ALV van 28 april wordt de uitkomst nader toegelicht.

 

De komende zomer ligt de haven weer vol. Havenmeester Bernard Crooy is druk doende voor iedereen een geschikte ligplaats te vinden. Diverse leden weten al wat hun plek wordt. In totaal gaat het om wel tien wisselingen. De havenmeester maakt afspraken om het wisselen en invaren soepel te laten verlopen. We hebben daarnaast ook nog een wachtlijst. De animo om bij ons lid te worden en een ligplaats te krijgen is nog steeds groot. Ook dat is een teken dat er leven zit in onze vereniging.

 

In een vorige nieuwsbrief heb ik al iets geschreven dat er leden zijn die huisvuil of ander afval van thuis meenemen en in de containers op de haven gooien. DAT MAG NIET. Het komt zelfs voor dat iemand naar de haven komt, alleen maar om huisvuil o.i.d. te storten. Via de camera’s en de tag om de poort te openen is bekend wie dit doet. Het bestuur schaamt zich dat onze leden zoiets doen. We spreken betrokkenen er op aan en zullen bij herhaling niet schromen om dat publiek te doen.

 

Het kan ook anders. Een flink aantal leden hebben zich gemeld voor de schoonmaak dag op 25 maart. Zelfs zoveel dat het bestuur gevraagd heeft je niet meer aan te melden. Het kan bijna niet anders dan dat clubhuis en haven er na deze dag weer fantastisch uitzien. Nu alvast dank aan onze vrijwilligers.

 

Zaterdag 10 juni wordt hopelijk een dag om nooit te vergeten. Onze watersportvereniging bestaat dit jaar vijftig jaar en dat willen we op twee momenten vieren. Allereest op 10 juni. Via de mail is iedereen uitgenodigd om mee te varen met botters. We varen vanuit onze eigen haven en leggen elders aan. Tijdens het varen krijgen we uitleg over het varen met botters en kunnen we zelf aan zeil en roer. We eten en drinken een glas en maken ergens op de Randmeren er een hele gezellige dag van. Het mooie is dat niemand van ons actief hoeft te zijn die dag omdat alles geheel verzorgd wordt. Het enige wat je hoeft te doen is aanwezig zijn en genieten. Zoals gezegd geheel verzorgd en nog gratis ook. Mijn advies is, aanmelden nu het nog kan.  De tweede activiteit is dat we een receptie willen houden op vrijdag 15 september. Het lijkt ons goed om alle relaties van onze vereniging te ontmoeten in het clubhuis. We mogen trots zijn op onze club en dat willen we ook laten zien. Uiteraard zijn de leden van de vereniging ook welkom.

 

Het zou heel mooi zijn als op de bovengenoemde receptie ook kinderen aanwezig kunnen zijn nadat ze in de zomer hebben meegedaan met het jeugdzeilen. Of dat kan, is nog maar de vraag. Het bestuur is nog steeds op zoek naar een coördinator voor het jeugdzeilen. Wel hebben zich een aantal leden gemeld die aanwezig kunnen zijn op de zeilavonden. Zij zullen aanwezig zijn voor hulp, meevaren en andere hand en spandiensten. Dat is prachtig. Wat we nog missen is dat iemand het coördineert. Na drie seizoenen is het dus nog maar de vraag of we doorgaan met jeugdzeilen als niemand zich meldt. Het zou jammer zijn. We missen dan een mooie en dankbare tak van onze vereniging.

 

Tot slot nog een aantal data om te onthouden en in agenda te zetten

24 maart knopen en splitsen in clubhuis, 25 maart opruim- en schoonmaak dag, 10 juni viering 50-jarig bestaan en 15 september receptie.

 

Namens het bestuur wensen ik iedereen een goede voorbereiding op het aanstaande vaarseizoen.

 

Wiert Omta, voorzitter Watersportvereniging Ermelo.