Intro

Begin 2022 hebben we als WSV gekozen voor het pakket eCaptain tbv de ledenadministratie, het ligplaatsbeheer, de facturering , de hosting van de postbussen en de website
Het pakket blijkt flexibel en veelzijdig. Hoe het werkt kan je leren vanuit de uitgebreide online help.
Maar hoe hebben wij het bij de WSV geimplementeerd? Daarvoor dient deze toelichting.

Deze toelichting is geschreven voor:

  • Iedereen die gemachtigd is rond te kijken in onze administratie, zonder de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren.
  • Iedereen met machtiging voor het uitvoeren van specifieke procedures, zoals lid toevoegen, ligplaats toewijzen en/of facturen aanmaken en verzenden

Om gebruik te kunnen maken van het pakket moet je beschikken over een account. Dat kan je aanvragen bij je beheerder. En binnen je account moet je rechten hebben om bepaalde modules/fincties te kunnen gebruiken.

Status begin augustus 2022

We zitten nog in de implementatie-fase van e-captain bij onze vereniging. De status is:

Gedaan
  • Alle leden zijn gemigreerd
  • Alle boxen zijn gemigreerd, met de juiste lid/boot toewijzing voor het zomerseizoen.
  • Contract met eCaptain is opgesteld en ondertekend
  • Migreren domeinnaam (wsvermelo.nl) en postbussen.
  • Migreren website
  • Inrichten mailing module

Maw, e-captain is gereed voor leden en haven administratie en wordt dan ook daadwerkelijk gebruikt. Maar niet op tijd voor de facturatie van de zomerliggelden, dat is gedaan vanuit het oude systeem.

Mee bezig

- Inrichten facturatie
- Implementeren oktoberlijst procedure (verzenden, verwerken)