Box vrij maken

Procedure Box vrij maken
Een box vrijmaken doe je als een lid de box heeft opgezegd of naar een andere box verhuist.
- Ga in Verhuurobjecten naar de box die je vrij wil maken
- Klik op de naam/boot die is toegewezen aan deze box
- Klik in het nieuwe tabblad op de knop Verwijder en dan op Opslaan; de box is vrij voor toewijzing aan een ander lid.


Box toewijzen aan lid

Procedure Box toewijzen aan een lid/boot
- Ga in Verhuurobjecten naar de vrije box en klik ergens op die regel; een koppel-scherm wordt grtoond.
- In het nieuwe scherm: zoek de relatie mbv het relatie zoekveld; na intikken van de eerste letters toont het systeem al overeenkomende leden.
- Selecteer daarna het relatieobject (= boot); je ziet direct de boot/boten van deze relatie.
- Selecteer het seizoen.
- Klik op Opslaan en dan op Sluiten.


Te grote boot

Procedure te grote boot in een box
Van toepassing als een boot buiten de box uitsteekt; dit heeft financiele consequenties. De afspraak is dat de box-maat (lengte) wordt verlengd in stappen van halve meters
- Klik in de Visuele Planner op de box-naam (linker kolom) van de betreffende box
- Voeg een plus-teken (+) toe aan het nummer (de naam) van de box (als reminder dat de box-maten zijn aangepast)
- Pas de maten van de box aan
- Klik op Opslaan en Sluiten.
- Ververs het overzicht door even een andere steiger te selecteren en dan weer terug.


Steiger indeling printen

Steiger indeling printen
Op gezette tijden is het handig een hard-copy van de indeling van alle steigers te hebben
- Ga naar Ledenbeheer en dan Rapportage. Onder Eigen lijsten tref je d F-, G-, H- en J-steiger rapporten
- Klik op het gewenste rapport, selecteer onder Uitvoer Excel en klik op Bekijk lijst.
- De rapport-gegevens kan je nu in Excel zien met een klik op Hier.